orange

รูปวาดที่ใช้เวลาเป็นปี : เบื้องหลังภาพ Flower Zen Master

“เดี๋ยวพ่อจะเอาไปเล่าว่ารูปนี้ใช้เวลาวาดเป็นปี” “พ่อพูดแบบนี้ไม่ถูกนะ หนูไม่ได้ใช้เวลาวาดนานขนาดนั้น ระหว่างที่วาดรูปนี้ หนูต้องหยุดไปวาดรูปที่จัดแสดงที่ MOCA (Museums of contemporary art Bamgkok) ” สีฝุ่นบ่นผม