limitedprint

ถ้าคุณไม่อยากลุกไปทำงานวันจันทร์ลองดูภาพนี้ : Babies in Wonderland Zen Master

ถ้าคุณไม่อยากลุกไปทำงานวันจันทร์มานอนกับฉันไหม “พ่อดูสิ Zen Master ลุกขึ้นมาจากตัว Neo เลยนะ” อ้าว ผมเพิ่งสังเกตว่า รูปนี้มีที่มาอย่างนี้ คือรู้แต่ว่าสวยไม่ทันสังเกตว่าเป็นรูปต่อเนื่องมาจาก Art Toy Neo ที่เค้าทำเสร็จไปก่อนหน้านี้ สีฝุ่นวาดรูปนี้ขึ้นมาคู่กับตัว Art toy Neo ที่มี Zen master นั่งสมาธิอยู่ตรงกลางตัว และวาดรูปนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องว่า Zen master ล่องลอยออกมาจากตัว Neo เล่นเอาผมทึ่งไปกับจินตนาการของลูก