ไม่มีกลิ่น

รีวิวปากกา Marker Uni posca Pen กับ Deco Marker 460

ลักษณะทั่วไปของปากกา Marker Uni posca Pen กับ Deco Marker ปากกา marker ทั้งสองเป็น ปากกาที่เขียนได้บนหลากหลายพื้นผิว เช่น กระดาษแบบหนา ผ้า ไม้ เฟรมผ้าใบ และอื่นๆ ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่น กันน้ำ สามารถระบายทับซ้อนกันได้เมื่อสีชั้นแรกแห้งสนิท ทำให้ใส่รายละเอียดหรือแก้งานได้สะดวก ทำให้สร้างงานที่มีรายละเอียด ด้วยการที่ไม่มีกลิ่นและแก้งานได้จีงเหมาะกับเด็ก