ศิลปะเด็ก

ส่งต่อแรงบันดาลใจด้วยความเลอะ

มีอยู่วันหนึ่ง ผมใส่เสื้อที่เป็นลายรูปวาดของสีฝุ่น มีเด็กทักผมว่าเสื้อสวยจัง….. ผมถึงกับเขิน ๆ ไปเลย ตอบไปว่าเป็นลายที่ลูกสาวสีฝุ่นวาด และเหตุการณ์คล้าย ๆ กันเกิดขึ้นอีก 1 – 2 ครั้ง ทำให้ผมนึกไปถึงคุณแม่ท่านหนึ่งที่สั่งเสื้อของสีฝุ่นอยู่เรื่อย ๆ เล่าว่า ลูกชอบเสื้อมาก แต่ไม่ชอบใส่ไปเล่นสนามเด็กเล่น เพราะถูกเด็ก ๆ มอง ใส่แล้วมักมีเด็กมอง แล้วก็มาชี้ว่าตัวอะไร เค้าไม่ชอบถูกมอง 555 ยิ่งงานสีฝุ่นเริ่มเข้าถึงผู้คนผมกลับยิ่งเห็นคุณค่างานของลูกมาขึ้นจากมุมมองของคนอื่น โดยเฉพาะ จาก “เด็ก” เนื่องจากที่บ้านเปิดโรงเรียนสอนศิลปะ ผมจึงได้ยินเสียงเหล่านี้  “สีฝุ่นวาดอะไรก็สวย”  “อยากวาดรูปได้เหมือนพี่สีฝุ่น”  “อยากมาเรียนศิลปะเพราะพี่สีฝุ่น”  “ลูกชอบรูปพี่สีฝุ่นมาก เลยอยากมาเรียนศิลปะ” มีผู้ปกครองเล่าให้ฟังบ่อย ๆ ว่าบุตรหลานของตนเอง เห็นสีฝุ่นวาดรูปแล้วอยากวาดรูป จึงหยิบสีมาวาดรูปบ้าง คือผมเห็นลูกวาดรูปอยู่เป็นประจำจนชิน ๆ หลาย ๆ ครั้งมักเห็นเป็นเรื่องปรกติ เมื่อได้รับคำบอกเล่าดังกล่าว ทำให้ต้องมาทบทวนว่า ทำไมงานของสีฝุ่นจึงส่งมอบคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ได้ดี 1) อารมณ์ดี งานศิลปะสะท้อนตัวตนของศิลปิน […]

ศิลปะ ดนตรี กีฬา หนทางสู่การศึกษาในอนาคต เพื่ออยู่รอดในสังคมยุค AI

ข่าวที่ AI ได้ภาพวาดครอบครัวมนุษย์ จากการวิเคราะห์งานศิลปะ 15,000 ชิ้น และถูกเตรียมที่จะนำไปประมูลด้วยมูลค่า 8,000 – 11,000.- ดอลล่าร์ คงสร้างความหวั่นไหวให้กับคนในสังคมไม่น้อย ว่าอีกหน่อย ชีวิตของลูกหลานจะเป็นอย่างไร จะถูกแย่งงานจากหุ่นยนต์ไหม ขนาดงานศิลปะยังทำแล้ว ส่วนงานอื่น ๆ จะรอดหรือเปล่า การสู้กันของกองรูปภาพเก่า 6 ลังกับกระดาษเปล่า 1 ใบ เป็นที่น่าสนใจว่าหลักการเรียนรู้ของ AI หรือ artificial intelligent ใช้เทคโนโลยี Deep learning ด้วยการใช้ภาพวาด 15,000 รูปเป็นฐานในการวิเคราะห์และเรียนรู้ในการสร้างผลงาน เปรียบได้กับการใช้กระดาษที่มีรูปงานศิลปะจำนวน 30 รีม หรือ 6 ลังเป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้างผลงาน แน่นอนในอนาคต ข้อมูลตั้งต้นในการสร้างงานของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) คงขยายมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นหลายร้อยหลายพันลังแน่ ๆ ในขณะที่การสร้างงานศิลปะของมนุษย์ เกิดจากกระดาษเปล่า 1 แผ่น ที่บวกกับจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่รู้จบ

ดักแด้น้อย การรอคอย สั่งสม เพื่อเปลี่ยนแปลงและเติบโต

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดักแด้ถูกเร่งด้วยการแง้มเปลือก แทนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองตามธรรมชาติจากดักแด้สู่ตัวเต็มวัย