รูปวาด

รูปภาพให้กำลังใจผู้ป่วย ภาพวาดบ้านของปลาตะเพียน : House of Hope

“…ลายเส้นในตัวปลาตะเพียนของสีฝุ่นบอกเราว่าชีวิตที่เต็ม สมบูรณ์ คือชีวิตที่มีความว่าง มีพื้นที่ให้สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ไหลเวียน ชีวิตที่เรามีจังหวะและโอกาสที่จะละทิ้งสิ่งเก่า ซึ่งอาจจะหมายถึงของเสียหรือพฤติกรรมอันเป็นที่มาของโรคต่าง ๆ ของเราในเวลานั้น…”

ดักแด้น้อย การรอคอย สั่งสม เพื่อเปลี่ยนแปลงและเติบโต

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดักแด้ถูกเร่งด้วยการแง้มเปลือก แทนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองตามธรรมชาติจากดักแด้สู่ตัวเต็มวัย