นักสะสมงานศิลปะ

5 คำแนะนำจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สำหรับนักสะสมศิลปะไทยรุ่นใหม่

เราจะซื้อรูปราคาสูงไปประดับบ้านทำไม ทั้ง ๆ ที่มีรูปภาพที่พิมพ์ขายในราคาถูกกว่าตั้งเยอะ แต่แท้จริงแล้ว มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนมักไม่รู้ และถ้าเราได้ฟังคำแนะนำที่อาจารย์เฉลิมชัย ให้กับนักสะสมงานศิลปะรุ่นใหม่แล้ว ความคิดของคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล   ในการบรรยายครั้งหนึ่งที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) อ.เฉลิมชัย ได้ให้คำแนะนำกับผู้สะสมงานศิลปะรุ่นใหม่ (New art collector) ไว้ดังนี้ 1) คำแนะนำแรก ซื้องานศิลปะที่ชอบเพื่อเป็นสมบัติของชาติ อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่า เราซื้องานศิลปะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราชอบ และการซื้อของเราทำให้ศิลปินอยู่ได้ มีกำลังใจในการสร้างงานศิลปะและพัฒนางานขึ้นไปอีก โดยงานศิลปะเหล่านั้นจะเป็นสมบัติของชาติ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความนึกคิดของสังคมในแต่ละช่วงเวลาให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 2) จะซื้องานศิลปะต้องรู้จักศิลปิน อาจารย์เฉลิมชัยแนะนำว่าก่อนที่เราจะซื้องานศิลปะ เราต้องศึกษาทำความรู้จักศิลปินว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหน จะอยู่บนเส้นทางนี้ไปตลอดไหม คอยติดตามว่างานมีพัฒนาการหรือเปล่า รวมถึงดูว่ามีรางวัลเป็นเครื่องรับรองไหม สิ่เหล่านี้จะสะท้อนถึงคุณภาพและความตั้งใจของศิลปิน นอกจากนี้ในรายละเอียด อาจารย์ยังแนะให้ดูถึงว่า ศิลปินมีการตลาดไหม รักษาราคางานของตัวเอหรือไม่ มีนักสะสมใหม่ ๆ เข้ามาเก็บงานบ้างหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนการบริหารจัดการและความสม่ำเสมอต่อเนื่องของศิลปิน อาจารย์เล่าถึงตัวเองในช่วงเริ่มต้นว่าทุกครั้งที่คุยกับคนที่มาชมงานสายตาอาจารย์จะมุ่งมั่นและบอกกับคนที่มาดูงานเสมอว่าอีกหน่อยผมจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง และอาจารย์ก็ไม่ทำให้คนที่สนับสนุนงานอาจารย์ผิดหวังจริง ๆ นอกจากนี้ตัวอาจารย์เองยังส่งงานประกวดเสมอ 3) ซื้อตอนที่ยังไม่มีใครรู้จัก ช่วยให้ศิลปินได้มีโอกาสทำงานต่อ อาจารย์เฉลิมชัยเล่าถึงคุณชัย โสภณพนิช […]