นักสะสมงานศิลปะไทย

5 คำแนะนำจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สำหรับนักสะสมศิลปะไทยรุ่นใหม่

เราจะซื้อรูปราคาสูงไปประดับบ้านทำไม ทั้ง ๆ ที่มีรูปภาพที่พิมพ์ขายในราคาถูกกว่าตั้งเยอะ แต่แท้จริงแล้ว มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนมักไม่รู้ และถ้าเราได้ฟังคำแนะนำที่อาจารย์เฉลิมชัย ให้กับนักสะสมงานศิลปะรุ่นใหม่แล้ว ความคิดของคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล   ในการบรรยายครั้งหนึ่งที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) อ.เฉลิมชัย ได้ให้คำแนะนำกับผู้สะสมงานศิลปะรุ่นใหม่ (New art collector) ไว้ดังนี้