รูปภาพให้กำลังใจผู้ป่วย ภาพวาดบ้านของปลาตะเพียน : House of Hope

“…ลายเส้นในตัวปลาตะเพียนของสีฝุ่นบอกเราว่าชีวิตที่เต็ม สมบูรณ์ คือชีวิตที่มีความว่าง มีพื้นที่ให้สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ไหลเวียน ชีวิตที่เรามีจังหวะและโอกาสที่จะละทิ้งสิ่งเก่า ซึ่งอาจจะหมายถึงของเสียหรือพฤติกรรมอันเป็นที่มาของโรคต่าง ๆ ของเราในเวลานั้น…”

รูป house of hope #4

ที่มาของงานศิลปะ ภาพวาดชุด House of hope ที่เป็นซีรีย์รูปปลาตะเพียนนี้ เริ่มจากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ Little Hero CSR คบเด็กสร้างโรงพยาบาล เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยสีฝุ่นได้ร่วมระดมทุนให้โรงพยาบาลได้จำนวนเงิน 19,999.- บาท ด้วยการประมูลและขายรูป house of hope #4 และ house of hope #3 ตามลำดับทั้งนี้เจ้าของภาพ house of hope #3 ได้ยกรูปวาดให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

โครงการนี้เลือกปลาตะเพียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม สมบูรณ์และเสียงคำหลังยังสอดคล้องกับความเพียรด้วย ซึ่งมีความหมายมาก

 

ในการสร้างงานชุดนี้ แม่ของสีฝุ่นชวนให้สีฝุ่นวาดภาพพื้นหลัง (background) ก่อน โดยบอกว่าให้วาดบ้านปลา อันเป็นที่มาของชื่อ house of hope บ้านของปลาจึงเป็นรากของความอุดมสมบูรณ์ บ้านในที่นี้จึงหมายถึงสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม ผู้คน สังคมและไม่ใช่เพียงกายภาพ แต่ยังรวมถึงจิตใจ จิตวิญญาณที่แข็งแรงมีความหวัง ของคนรอบตัว ที่จะส่งความหวังให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์เช่นปลาตะเพียน

การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดีให้กับผู้ป่วยและการส่งเสริมสร้างกำลังใจของคนรอบข้างและตัวผู้ป่วยเอง จึงเป็นรากฐานของความหวัง

ลายเส้นในตัวปลาของสีฝุ่นบอกเราว่าชีวิตที่เต็ม สมบูรณ์ คือชีวิตที่มีความว่าง มีพื้นที่ให้สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ไหลเวียน ชีวิตที่เรามีจังหวะและโอกาสที่จะละทิ้งสิ่งเก่า ซึ่งอาจจะหมายถึงของเสียหรือพฤติกรรมอันเป็นที่มาของโรคต่าง ๆ ของเราในเวลานั้น เพื่อรองรับสิ่งใหม่ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การใช้ชีวิตเพื่อปรับสมดุลตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงเป็นความหวังอีกครั้ง

งานภาพวาดชุดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นรูปที่ไว้ประดับเพื่อให้กำลังใจ เสริมสร้างความหวัง เสริมพลังให้กับผู้พบเห็นอยู่เสมอ

คลิบเบื้องหลังการวาดภาพชุด House of Hope